A.Kadir

A.Kadir Eserleri

  1. 1938 Harp okulu olayı ve Nazım Hikmet – Önsöz, A.Kadir

  2. Şaşıran Adam, A.Kadir

  3. Ayna Yüzüm Ve Dreyfüs, A.Kadir

A.Kadir Çevirileri

  1. Çağımızın Şairlerine, Sándor Petofi
    Çeviri: A.Kadir

A.Kadir Yaşamı

1917’de İstanbul’da doğdu. 1940 Kuşağı toplumcu şairleri arasında yer aldı; çeviri çalışmalarıyla dünya şiirinin ülkemizde tanınmasına katkıda bulundu. 1983’de Kara Harp Okulu öğrencisiyken Nâzım Hikmet’le birlikte tutuklanarak 10 ay hapse mahkûm oldu. Bu olayı 1966’da yayımladığı Harp Okulu Olayı ve Nâzım Hikmet adlı kitapta aydınlattı. Tebliğ, Hoş Geldin Halil İbrahim, Dört Pencere, Mutlu Olmak Varken gibi şiir kitaplarının yanı sıra Ömer Hayyam, Mevlânâ, Tevfik Fikret gibi şairlerin şiirlerini sadeleştirerek yayımladı. 1985’te İstanbul’da öldü.

A.Kadir Yapıtları

Abdülbaki Gölpınarlı ile Farsça aslından düzyazı olarak çevirdikleri Mevlâna’nın şiirlerini serbest nazma dökerek Bugünün Diliyle Mevlâna adıyla bir kitapta topladı (1955).

Çok beğenilen bu kitap üst üste birkaç kez basıldı. 1958’de Azra Erhat ile birlikte yaptıkları İlyada çevirisi ise A. Kadir’in başarılı bir çevirmen olarak iyice tanınmasına neden oldu. İkinci kitabı Hoş Geldin Halil İbrahim (1959) dönemin şiirsel eğilimlerinin dışında kalan şairin çizgisini değiştirmediğini gösterdi. Bunu Dört Pencere (1962) ve bütün şiirlerini topladığı Mutlu Olmak Varken (1968) izledi. Çeviri ve eski şiirleri sadeleştirme çalışmalarını sürdüren A. Kadir Bugünün Diliyle Hayyam (1964), Bugünün Diliyle Tevfik Fikret (1967) adlı kitaplarını yayımladı. 1970’te yine Azra Erhat’la birlikte yaptıkları Odysseia çevirisi çıktı. Avrupa ve Üçüncü Dünya Ülkeleri şairlerinden tek başına ya da ortaklaşa yaptığı pek çok çeviriyi 3 ciltte Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri adı altında bir araya getirdi (1973 – 1980). Ayrıca Brecht’ten yaptığı şiir çevirileriyle Paul Eluard’dan Asım Bezirci ile birlikte çevirdiği Seçme Şiirler (1961) büyük ilgi gördü. A. Kadir, çevirileri için Habib Edip Törehan (1959), TDK Çeviri (1961), Hasan Âli Ediz Edebiyat Çeviri (1980) ve Yazko Çeviri (1983) ödüllerini aldı. A. Kadir’in 1938 Harb Okulu Olayı ve Nâzım Hikmet (1966) adlı yapıtı da bir dönemin önemli bir olayını aydınlatması açısından büyük ilgi çekmiş bir kitaptır.

Reklamlar