Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanpınar Eserleri

  1. Saatleri ayarlama enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar

  2. İnsan Ve Cemiyet, Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanpınar Yaşamı

İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Liselerde, yüksek okullarda öğretmenlik yaptı. İstanbul Üniversitesi “Yeni Türk Edebiyatı” profesörlüğüne atandı. Milletvekilliği, Millî Eğitim denetçiliği gibi görevlerden sonra, ölümüne kadar çalıştığı üniversitedeki kürsüsüne döndü. İstanbul’da vefat etti.

Şiir, makale, deneme, biyografi , edebiyat tarihi, öykü ve roman türlerinde eserler yazdı. Dilimize yeni bir ses, yeni bir deyiş getiren sanatçıdır. Hece ölçüsünü en güzel uygulayan şairlerin başındadır. Şiirlerinde derin bir müzik, zaman teması, renkli bir imajın yanı sıra, bilinçaltına inen bir duyarlık görülür. Yurt sevgisi, geçmiş özlemi, sevme-sevilme isteği, şiirlerinde sık sık karşılaşılan motifl erdir. Seçkin, çeşitli mecazlara, düşüncelere, soyut sözcüklere geniş yer veren, kendine özgü zengin bir cümle yapısı vardır. Şiir diliyle nesir dili arasında kesin bir ayrılık görülmez. “Şiirde sustuğum şeyleri, roman ve hikâyelerimde anlatırım.” der. Öykü ve romanlarında da şiirsel nitelik görülür. Sembolizme, empresyonizme varan bir belirsizlikle psikolojik anları işler. Öykü ve romanlarında, “Tek bir insan çevresinde dünyayı toplamak” ister. Yaşantısını, istek ve umutlarını, acı ve sevinçlerini eserlerine konu yapmıştır.

Başlıca eserleri:
Roman: Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sahnenin Dışındakiler, Mahur Beste, Aydaki Kadın, Ayna
Öykü: Abdullah Efendinin Rüyaları, Yaz Yağmuru, Hikâyeler
Şiir: Şiirler
Makale, deneme, biyografi , edebiyat tarihi: Beş Şehir, Edebiyat Üzerine Makaleler, Yaşadığım Gibi, Yahya Kemal, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi

 

Reklamlar