Aleksandros Matsas

 

Aleksandros Matsas Eserleri

  1. Manzara, Aleksandros Matsas

Aleksandros Matsas Yaşamı

Atina’da doğan Matsas ilk ve ortaöğrenimini Yunanistan’da tamamladıktan sonra Ingiltere’ye gitmiş ve Oxford Üniversitesi’nde siyasal bilimler ve Klasik Yunanca okumuştur. Daha sonra Dış işleri Bakanlığı’na giren şair Mısır’da, Ingiltere’de, Fransa’da ve Hollanda’da çeşitli görevlerde bulunduktan sonra bir süre de Ankara’da Yunanistan Büyükelçisi olarak çalışmıştır. Türkiye’den sonra İran ve Pakistan’da büyükelçilik görevini sürdüren Matsas’ın son olarak da Washington’a atandığını görüyoruz, ilk şiir kitabi Fransızca olarak yayımlanan şairin, Klytemnestra ve Krezus adlı iki de koşuk oyunu vardır. İnsan doğasının değişkenliğini ve karmaşık yapısını konu alan şiirlerinde Matsas’ın uyku ve aşk temalarını zamanın çok katlılığına bir yöneliş olarak işlediği görülür. Matsas için zamanla hesaplaşmanın tek yolu duyuların şaşmazlığına güvenmektedir. Ama duyuları da ona zamanın yıpratıcı gücüni gösterdiği için, bu hesaplaşma şiirine yoğun bir hüzün duygusı verir.

Reklamlar