Angelos Sikelianos

Angelos Sikelianos Eserleri

  1. Buddha’nın Öğrencisi Atzesivano’nun İntiharı, Angelos Sikelianos

  2. Akhilleus’un Atları, Angelos Sikelianos

  3. İlk Yağmur, Angelos Sikelianos

Angelos Sikelianos Yaşamı

Angelos Sikelianos ilköğrenimini doğum yeri olan Lefkas adasında tamamladıktan sonra Atina’ya giderek öğrenimini orada sürdürdü ve Atina Üniversitesi’nde hukuk okudu. Avrupa’nın birçok ülkelerine, Mısır’a ve Amerika’ya yolculuklar yaptı. Ama yaratıcı kişiliğinin oluşmasında asıl kendi ülkesini uçtan uca dolaşmasının ve bu toprakların tarihini ve geleneklerini özümlemesinin katkısı oldu. Kendini genç yaşta yalnız edebiyata adayan Sikelianos halk dilinin yaygınlık kazanması yolunda büyük çaba gösterdi ve anadilinin halk türkülerinde ve masallarında sürdürdüğü coşkunluğu şiirlerine aktarmayı başardı. 1927 ile 1930 yılları arasında Delphi’de tiyatro şenlikleri düzenleyen şair uluslararası sanat dünyası için örnek sayılabilecek bir kültür merkezi yaratmayı amaçladı. Sikelianos’un şiiri başlıca iki kaynaktan beslenir: bunlardan birincisi doğanın zenginlikleri ve insan duyularının evrenidir. Özellikle ilk şiirlerinin coşkunluğu toprağın bereketine ve duyuların gücüne duyduğu bağlılıkla açıklanabilir. Yunan efsanelerinden ve geleneğinden yola çıkarak yazdığı bu ilk dönem şiirlerinde Sikelianos’un denetlemekte güçlük çektiği bir lirizmle karşımıza çıkar. Daha sonraki döneminde ise bu doğal ve duyusal dünyanın acılar ve başarısızlıklarla dolu olduğu kanısına varan şair tanrısal bir düzenin varlığına inanan gizemci şiirler yazar. Ne var ki, insanın bu doğaüstü gerçeklere varabilmesi için doğal ve duyusal yaşantıları da yadsımaması gerekir. Seferis’in dediği gibi, “nesneleri kesintisiz ve ışınlarda herhangi bir kırılma olmaksızın” görür Sikelianos. Ve ölümle hayatın en coşkun anını birbirinden ayırmamakta, kendi varlığı ile yurdunu birbirinden ayırmamakta nasıl direnirse, tanrıların dünyası ile insanların dünyasını birleştirmek için de öyle direnir. Helenik ve kutsal olan bir insanlaştırma eğilimi vardır Sikelianos’ta:

…ve biz diyoruz ki, mümkündür yeryüzünün
yıldızlarla karışması, sabanın toprakla
karıştığı gibi,
ve gökyüzünün tohumları büyütmesi. Ey Tanrı,
zaman zaman yükünü duyuyor yüreklerimiz
hayatın acılarının ve olanca ağırlığının.

Reklamlar