Ergin Günçe

Ergin Günçe Eserleri

 1. Hızla Eskiyor Yüzüm, Ergin Günçe

 2. Bir Yaz Ölümüne Hazırlık, Ergin Günçe

 3. Tutuklu Gençler Arasındayım, Ergin Günçe

 4. Avcı, Ergin Günçe

 5. Günlerden Eylül, Aylardan Ergin Günçe

 6. Yaz Dörtlükleri, Ergin Günçe

 7. Yokuş Kasaba, Ergin Günçe

 8. Genç Ölmek, Ergin Günçe

 9. Bir Dostu Ölü Götürmek, Ergin Günçe

 10. Mandolin, Ergin Günçe

 11. Evde Kalmış Kızların Masalı, Ergin Günçe

Ergin Günçe Yaşamı

Ergin Günçe şiir birikimine sahiptir fakat şairliği ile bilinen bir isim değildir. Dolayısıyla şiirleri çok fazla incelenme imkânı bulamadığı gibi onunla ilgili akademik çalışmalar da yok denecek kadar azdır. Araştırmalarda yalnızca bir akademisyenin, dergide yayımlanmış çalışmasına rastlanılmıştır. Sözü edilen bu çalışma genel olarak Ergin Günçe’yi tanıtma amaçlıdır. Şimdiye kadar Ergin Günçe’nin şiirleri üzerine kapsamlı bir çalışma yürütülmemiştir.

Ergin Günçe, 1938 Şubat’ında Giresun’da doğar. İlk ve ortaokulu, anne ve babasının öğretmen olması nedeniyle Anadolu’ nun çeşitli yöreleri nde okur. İstanbul Erkek Lisesi’ni birincilikle bitirir. Aynı yıl, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanır. 1960 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirip fakülteye asistan olarak girer. 1961 yılında evlenir ve bu evlilikten bir oğlu olur.

1964 yılında London School of Ecomics’de ekonomi dalında master derecesini alır ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne geri döner. Aynı yıl ilk şiir kitabı olan Gencölmek’i çıkarır. 1950’li ve 60’lı yıllarda yazdığı şiirlerini Dost yayınları arasında yayımlaması dolayısıyla 1950 kuşağı şairleri; Kemal Özer, Onat Kutlar, Ülkü Tamer, Erdal Öz gibi isimlerle sıcak ilişkileri vardır. 1967 yılında Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı doktora çalışmasına siyasi nedenlerle yargılandığı için ara verir. Öğrenimini 1972’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamlar.12 Mart 1971 döneminin ünlü balyoz harekâtı nedeniyle gözaltına alınır. Bir dönem Ankara’da Uğur Mumcu ile cezaevinde yatarlar. Uğur Mumcu onu anlatırken şu ifadeleri kullanır:

“Tutuk evinde Günçe ile beraber koğuş kıdemliliği yapmıştık. ‘Bana’ derdi ‘koğuş ağalığı yakışıyor arkadaş’.. Şiddete, teröre, boykota, işgale hiç taraftar değildi, bilirdim. Ama nedense, adı hep böyle olaylara karışırdı. Menderes döneminin o ünlü Tahkikat Komisyonu önerisini verenlerden Sefer Eronat’ın damadıdır. Ancak, siyasal görüşleri bu denli ayrı olan kayın babasından hep saygılı biçimde söz ederdi. Onun daha çok şiir ve edebiyat dünyasında biçimlenen kişiliği, her çevre ile rahat diyalog kurmasına yol açardı. Matematikle şiirin, ekonomi ile edebiyatın kesiştiği bir nokta varsa eğer, Günçe işte o noktadaydı.” (Günçe 2012: 157)

1974-80 yılları arasında Fransa ve Almanya’da çalışır. Ardından Türkiye’ye dönüp Başbakanlığa bağlı olarak danışmanlık yapar. 1980 yılında yeniden, çok sevdiği öğretim üyeliği görevine Orta Doğu Teknik Üniversitesi ne döner. 16 Ocak 1983’te Esenboğa’daki uçak kazasında yaşamını yitirir. Ölümünden sonra 1986’da tüm şiirleri Türkiye Kadar Bir Çiçek adıyla basılır.

Reklamlar