Gaston Bachelard

GASTON BACHELARD ESERLERİ

  1. Bilimsel Düşüncenin Temel Karmaşıklığı, Gaston Bachelard

GASTON BACHELARD HAYATI

Gaston Bachelard 27 Tenunuz 1884’te Bar-sur-Aube’da doğdu. Ortaöğrenimini Bar-sur-Aube’da tamamladı. 1903-1905 yılları arasında Remiremont’ta Posta ve Telgraf İdaresi’ nde, 1907-1913 yıllan arasında Paris’te Posta ve Telgraf İdaresi’nde çalıştı. 1912 yılında Matematik Bilimleri’nde yükseköğrenim diplomasını aldı. Ekim 1919’da ortaöğretim kadrosunda yer aldı, 1922 yılında felsefe, 1927 yılında da Sorbonne’da edebiyat doktoru ünvanını aldı. 1930 yılında Dijon Edebiyat Fakültesi’nde felsefe profesörlüğüne başladı. 1940 yılında ise on dört yıl boyunca profesör olarak yer alacağı Sorbonne Bilim Felsefesi ve Tarihi Kürsüsü’ne girdi. Bilim Tarihi Enstitüsü yöneticiliği yapması da ayııı yıllara rastlar. 1951 yılında Légion d’honneur nişanı ile ödüllendirildi. 16 Ekim 1962’de öldü.

Başlıca Yapılları: Le Nouvel Esprit Scientifique (1934), Ln Dialectique de la durée (1936). L’Expérience de l’espace dans la physique contemporaine (1937), La formation de l’esprit scientifique (1938), Contribution a une psychanalyse de la connaissance objective (1938), La psychanalyse du feu (1938; Ateşin Psikanalizi, Bağlam Yay., 2000), Lautréamont (1940), La Philosophie du Non (1940; Yok Felsefesi, YKY, 1995), L’Eau et les Réves. Essai sur l’imagination de la matiére (1942), L’Air et les Songes. Essai sur l’imagination du mouvement (1943), La Terre et les Reveries du repos. Essai sur les images de l’intimite (1948), L’Activile rationaliste de la physique contemporaine (1951), Le Materialisme rationnel (1953), La Poetique de l’espace (1957; Mekânın Poetikası, Kesit, 1996), La Poetique de la reverie (1960), La Flamme d’une chandelle (1961), Le Droit de réver (1970), ölümünden sonra yayımlanmış bir derleme.

Reklamlar