Hans Magnus Enzensberger

HANS MAGNUS ENZENSBERGER ESRLERİ

  1. Her şeye tıpatıp uyan ve her şeyi çoktan bilenlerin şarkısı,
    Hans Magnus Enzensberger

HANS MAGNUS ENZENSBERGER HAYATI

1929’da Kaufbeuren’de (Almanya) dogdu. İlk gençlik yıllarını Nürnberg’ de geçirdi. 1944-45 yıllarında Alman ordusuna alman Enzensberger savaşın bitiminden sonra yazınbilim, dil ve felsefe öğrenimi yaptı. Çeşitli üniversitelerde dersler verdi, radyo ve yayınevlerinde çalıştı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bulundu, Norveç, Sovyetler Birliği, A.B.D., Küba ve İtalya uzunca yaşadığı ülkellerdendir.

H. M. Enzensberger daha ilk kitabı olan «Kurtların Savunması» (1957) ile kendinden söz ettirmiştir. Bağımlı, öfkeli, dili çok iyi kullanan, acımasız bir toplumsal eleştiri getiren, sürekli yeni deneylere açık, dinamik bir ozan olmuştur. Ozanlığı yanında denemeleri de çok önemlidir. Ayrıca «Kursbuch» adlı derginin yıllarca yayımcılığını yapmıştır. 1980 Ekiminde «Transatlantik» adlı dergiyi çıkarmıştır. 1967 yılında Türkiye’yi de ziyaret eden ozanın «Havana Duruşması» adlı belgesel oyunu yurdumuzda yayınlanmış ve başarı ile uzun süre sahnelenmiştir.

Batı Almanya’da yıllarca siyasal görüşleri ve yayınları ile eleştiriler getirmiş olan, parlemento dışı muhalefetin kurucularından sayılan H. M. Enzensberger, zamanla içinde yaşadığı toplumun umutsuzluğunu görmüş ve TİTANİC’İN BATIŞI adlı kitabında bu umutsuzluğu dile getirmeye çalışmıştır. Kitap uygarlığın bir tarihçesini verirken, aynı zamanda yazarın yaptığı bir öz eleştiri niteliği de taşımaktadır. Yazar geçirdiği onca deneyimden sonra umutla bağlandığı bir çok şeyden yılmıştır. Titanic’de bu yılgı, ancak büyük duyarlılığı olan bir ozanın başarabileceği bir dil ve teknikle, alayla, çelişkiler sergilenerek, gerilimler, doğrular ve eğriler, insan dramları, kitlelerin çaresizliği, sürekli ezilişleri, kaymağın belli bir zümre tarafından yenilişi içinde anlatılmıştır. Bu açıdan kitaba bir insanlık destanı demek abartma olmaz.

H. M. Enzensberger 1961-62’de Alman Eleştirmenleri ödülünü, 1963’de Georg Büchner ödülünü, 1979’da Berlin Kenti Edebiyat ödülünü ve 1980’de Struga (Yugoslavya) Şiir ödülürıü almıştır.

Başlıca yapıtları şunlardır:
«Kurtların Savunması» 1957, «Taşra Dili» 1960, «Şiir ve Politika» 1962, «Körler Yazısı» 1964, «Ayrıntılar» 1962, «Politika ve Cürüm» 1964, Herşeyin Altındaki Almanya» 1967, «Havana Duruşması» 1970, «Anarşinin Kısa Süren Yazı» (roman) 1972, «Palavra» 1974, «Anıt Mezar» 1975, «Titanic’in Batışı » 1978, «Yokolma Öfkesi» 1980 …

Reklamlar