İlhan Berk

İLHAN BERK ESERLERİ

İLHAN BERK HAYATI

İlhan Berk Necatigil’in deyimiyle “şiirimizin uç beyi”, 1918’de Manisa’da doğdu. İlk şiirleri Manisa Halkevi dergisi, Uyanış, Vadık, Çıgır gibi dergilerde çıktı. 1944 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nün Fransızca Bölümü’nü bitirdi. Destansı yönünün ağır bastığı, adeta bir Türk Walt Whitman’ı olarak adlandınldığı dönemde lstanbul (1947), Günaydın Yeıyüzü (1952), Türkiye Şarkısı (1953) ve Köroglu’nu ( 1955) yayımladı. 1953 yılına kadar çıkardığı kitaplarla gerçekçi bir şair görüntüsü veriyordu. 1953’te Yenilik dergisinde yayımladığı “Saint-Antoine’ın Güvercinleri”, ileride ikinci Yeni adını alacak şiir akımının habercisi oldu. Bu özellik daha sonraları gelişerek sürdü ve İlhan Berk’in özgün tutumu durumuna geldi. Giderek İkinci Yeni şiirinin öncüsü ve en güçlü savunucusu olarak anılmaya başladı. Şiirlerinde cinsellik ve tarih ana temalar olarak belirdi. Çeşitli nesneleri, kent sokak gibi olguları ayrıntılı bir “kimlik kartı” somutluğu taşıyan bir biçimde şiirleştirdi. Düzyazı şiirlerden aforizmalara harfleri, nesneleri ve semtleri sevmeye dek genişleyen çok kollu bir şiir ırmağıdır İlhan Berk.

Başlıca Yapıtları:
Şiir: Galie Denizi (1958), Çivi Yazısı (1960), Otağ (1961, Mısırkalyoniğne (1962), Âşıkane (1968), Şenlikname (1972); Taşbaskısı (1975), Atlas (1976), Kül (1978), İstanbul Kitabı 1947-80 (1980) Deniz Eskisi (Şiirin Gizli Tarihi’ni de içererek, 1982), Delta ve Çocuk (1984), Galata (1985), Güzel Irmak (Şairin Kanı’nı da içererek, 1988), Pera (1990), Dün Dağlarda Dolaştım Evde Yoktum (1993), Avluya Düşen Gölge (1996), Ev (1997), Çok Yaşasın Sayılar (1998), Şeyler Kitabı (2002); Deneme / Günlük / Otobiyografi: Uzun Bir Adam (1982), Şifalı Otlar Kitabı (1982), El Yazılarına Vuruyor Güneş (1983, genişletilmiş baskı 1992), Şairin Toprağı (1992), Infemo (1994), Kanatlı At (1994), Logos (1996), Poetika (1997), Kült Kitap (1998); Çeviri I Antoloji: Başlangıcından Bugüne Beyit Mısra Antolojisi (1960), Dünya Şiiri Antolojisi (1974), Seçme Kantolar – Ezra Pound: (1969), Seçme Şiirler- Arthur Rimbaud (1962), Asılı Eros (1996); Yabancı dillere çevrilmiş yapıdan: Estambul / İstanbul, Madrid, 1988; Histoire Secrete de la Poesie /Şiirin Gizli Tarihi, Paris: Arfuyen 1991; Poemas / Şiirler, Madrid, 1992; Rio Hermoso / Güızel Irmak, Madrid, 1995.

Reklamlar