Jack Kerouac

JACK KEROUAC ESERLERİ

JACK KEROUAC HAYATI

Fransız asıllı Amerikalı romancı, şair ve Beat kuşağının önde gelen sözcülerinden Jack Kerouac 1922 yılında Amerika’nın o dönemde yoksullaşmaya başlamış fabrika kentlerinden Massachusetts, Lowell’da dünyaya gelmiştir. Kökenleri Brötonlara, Kızılderililere, hatta Kerouac’ın bir iddiasına göre Keltlere uzanan, tek bir etnisiteye sığdırılamayacak zenginlikte bir haritaya sahip olan ailesi, evde Fransızca’nın Quebec’e özgü bir diyalekti olan Joual ağzını kullanmıştır. Dolayısıyla Kerouac, İngilizce’yi ancak altı yaşında öğrenir. Katolik okullarında eğitim alan Kerouac, kazandığı spor bursuyla New York’taki Columbia Üniversitesi’ne gider; Ailen Ginsberg ve William S. Burroughs ile de bu üniversitede tanışır. İlk romanı The Town and the City 1950 yılında yayımlanır; ama Kerouaac’ı döneminin en çok tanınan yazarları arasına sokan, 1957’de yayımlanan Yolda adlı romanı olur. Kerouac, 1969 yılında Florida, St. Peterburg ‘da kırk yedi yaşında hayata gözlerini yumar.

1951 yılında, üç haftada yazılan fakat dönemin gerek toplumsal gerek edebi kabullerinin ötesinde bir yapıt olduğu için altı yıl yayımcı bulamayan Yolda, ancak 1957 yılında, defalarca düzeltiden geçirildikten sonra yayımlanabilmiştir. Kerouac’ın, arkadaşı Neal Cassady ile Amerika’nın dört bir yanına ve Meksika’ya yaptığı yolculukları “Amerikan Rüyası”nın sınırlarını sınayan bir içerik ve üslupla kaleme aldığı Yolda, en masumlaştırılmış haliyle bile 1940 ve 1950’ler Amerika’sının dayatılan değerlerinin dışında kalan caz, cinsellik, uyuşturucu, alkol gibi temaları işlediği için büyük yankılar uyandırmış, gençlik isyanının elkitabı haline gelmiştir. Yolda’nın yayımlanışının ardından sürekli olarak Beat kuşağının değerlerini anlatma çabasına giren, bir yandan kendisine yüklenen imaja uygun yaşamaya çalışan, bir yandan da ne zaman göçmenlik, çift-dillilik gibi deneyimlerinden bahsedecek olsa gazetecilerin kapılarını kapalı, kulaklarını tıkalı bulup düş kırıklığına uğrayan Kerouac, 1969 yılında aşırı alkol tüketimine bağlı bir iç kanamadan ölmüştür. Dünya çapında okur algısında isyanla özdeşleşen Yolda ise, değişen tarihsel ve toplumsal koşullar altında bile bu özelliğini korumakta, hatta okurları küçük çaplı isyanlara sürüklemektedir: Amerika’nın büyük kitabevlerinde çoklukla raflara değil kasanın arkasına yerleştirilmesinin sebebi, Yolda’nın İncil’den sonra en çok “araklanan” kitap olduğu söylencesidir.

BAŞLICA KİTAPLARI: On the Road (1957) [Yolda, Çev. Can Kantarcı, Ayrıntı Yayınları, 2013] ; The Onarma Bums (1958) [Zen Kaçıkları, Çev. Nevzat Erkmen, Ayrıntı Yayınları, 2009]; The Subterraneans (1958) [Yeraltı Sakinleri, Çev. Zeynep Demirsü, Ayrıntı Yayınları, 2011]; Big Sur (1962): Desolation Angels (1965): Satori in Paris (1966): Pic: Tristessa (1960): Visions of Gerard (1963)

 

Reklamlar