Nahid Sırrı Örik

NAHİD SIRRI ÖRİK ESERLERİ

  1. Tersine Giden Yol, Nahid Sırrı Örik

NAHİD SIRRI ÖRİK HAYATI

Mekteb-i Sultani’de (Galatasaray Lisesi) okurken öğrenimini yarıda bıraktı. Kendi kendini yetiştirdi. 1915-1928 yılları arasında Tiflis, Berlin, Paris, Viyana, Roma, Kopenhag gibi şehirlerde yaşadı, Türkiye’ye döndükten sonra Cumhuriyet gazetesinde çalıştı. Uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı’nda çevirmenlik yaptı. Anadolu gezileri sırasında yazdığı makaleler çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı. Yaşamının son döneminde çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Nahid Sırrı Örik’in ilk öyküsü “Zeyneb la courtisane” (Kibar Fahişe Zeyneb) Paris’te çıkan bir dergide Fransızca olarak yayımlandı. Öykü ve romanlarında Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet dönemine geçiş sürecindeki insan ve toplum ilişkilerini konu edindi. Yapıtlarını gerçekçi ve yalın bir anlatımla kaleme aldı. Eski yaşantının kalıntılarını, silinmekte olan töreleri ve insan tiplerini, “kibar tabaka”nın maddi ve manevi düşkünlüklerini işledi. II. Meşrutiyet’in ilanından II. Abdülhamid’in tahttan indirilişine değin geçen toplumsal ve siyasal olayları ele alan Sultan Hamid Düşerken, başarılı bir tarihsel roman örneği sayılmaktadır. Yapıt 1976 yılında Kemal Bekir tarafından Düşüş adıyla oyunlaştırıldı. Yazarın bütün öyküleri M. Kayahan Özgül ve Vahide Bilgi tarafından üç ciltte (San’atkârlar, Kırmızı ve Siyah, Eve Düşen Yıldırım), oyunları da Raşit Çavaş tarafından bir ciltte (Bütün Oyunları) toplanmıştır. Anılarını topladığı Eski Zaman Kadınları Arasında ve negatif kahramanlı romanı Kıskanmak da önemli kitapları arasındadır. Nahid Sırrı Örik’in bütün eserleri, Oğlak Yayınları tarafından varislerinin özel izniyle külliyat olarak yayımlanmaktadır.

Reklamlar