Necati Cumalı

NECATİ CUMALI ESERLERİ

  1. Tufandan Önce, Necati Cumalı

NECATİ CUMALI HAYATI

Necati Cumalı 1921 yılında, Yunanistan’da, Filorina’da doğdu. İlkokulu, Kurtuluş Savaşı sonrası yerleştikleri Urla’da okudu, ortaöğrenimini İzmir Erkek Muallim Mektebi ve İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1941’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1945-1948 arasında Ankara’da M. E. B. Güzel Sanatlar Genel Müdiirlüğü’nde çalıştı. 1950-1957 arasında İzmir ve Urla’da avukatlık yaptı. Paris Basın Ateşeliği’nde memurluk, İstanbul Radyosu’nda redaktörlük görevlerinde bulundu. 1963-1965 arasında eşinin görevi nedeniyle İsrail ve Paris’te kaldı. Dönüşünde yazarlık tek uğraşı oldu.

Yazın yaşamına şiirle başladı. 1939 yılından başlayarak, ilk şiirleri Urla Halkevi dergisi “Ocak”ta ve “Yeni İnsanlık”, “Küllük”, “Servet-i Fünun”, “Varlık” dergilerinde yayımlandı. Gençlik dönemi şiirlerini 1943’te ilk kitabı Kızılçullıt Yolu’ nda topladı. Sanat anlayışını, “Garip” ve “1940 Kuşağı”nın etkilerinden arındırarak kurmaya çalıştı ve yalın, aydınlık bir duyarlığı lirik şiirlerle yansıttı.

Başlıca konuları bireyin güncel kaygıları, sevileri, sevinç ve özlemleri, ayrılık ve acılarıyla birlikte çağın sorunlarıdır.

1955 sonrasında öykü, roman ve tiyatro türündeki çalışmalarına yöneldi. İlk öykülerinin toplamı Yalnız Kadın’ı, 1957 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanan Değişik Gözle adlı kitabı izledi. Öykücülüğünün ikinci evresini oluşturan gerçekçi çizgiye yönelişinin ürünlerinde, taşra ve kırsal kesim insanının sorunlarına yöneldi. Romanlarında da bu temayı, özellikle Ege bölgesi çerçevesinde işledi. Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün bu çizgisinin başarılı ürünleri olarak nitelendirildi. Akıcı, şiirsel bir dil kullanması dikkati çekti.

Çağdaş Türk edebiyatının verimli yazarlarından biri olan Cumalı, tiyatro türündeki çalışmalarıyla da başarı sağladı. Oyunları çeşitli tiyatrolar tarafından sahnelendi. Öykü, roman ve oyunlarından bazıları sinemaya uyarlandı. Yağmurlu Deniz kitabıyla 1969 Türk Dil Kurumu Şiir Ödiilü’nü, Makedonya 1900’le de 1977 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı
ikinci kez kazandı.

Arada çeviriler de yaptı. L. Hughes’un, Apollinaire’in şiirleri, P. Merimee, T. Storm ve G. Keller’in oyunları, Türkçeye kazandırdığı yapıtlar arasındadır.

NECATİ CUMALI YAPITLARI

Şiir
Kızılçullu Yolu, 1943; Harbe Gidenin Şarkıları, 1945; Mayıs Ayı Notları, 1947; Güzel Aydınlık, 1951; İmbatla Gelen, 1955; Güneş Çizgisi, 1957; Başaklar Gebe, 1970; Ceylân Ağıdı, 1974; Aç Güneş, bütün şiirleri, 1980; Bozkırda Bir Atlı, 1981; Yarasın Beyler, 1982;
Öykü
Yalnız Kadın, 1955; Değişik Gözle, 1956; Susuz Yaz, 1962; Ay Büyürken Uyuyamam, 1969; Makedonya 1900, 1976; Kente İnen Kaplanlar, 1976; Dilâ Hanım, 1978; Revizyonist, 1979; Yakubun Koyunları, 1979, Aylı Bıçak, 1981.
Roman
Tütün Zamanı, 1959, (Zeliş adıyla, 1971); Yağmurlar ve Topraklar, 1973; Aşk da Gezer, 1975.
Oyun
Mine, 1959; Nalınlar, 1962; Derya Gülü, 1963; Oyunlar 1: (Boş Beşik; Ezik Otlar; Vur Emri), 1969; Oyunlar 2 :(Susuz Yaz; Tehlikeli Güvercin; Yeni Çıkan Şarkılar), 1969; Oyunlar 3: (Nalınlar; Masalar; Kayn ana Ciğeri), 1969; Oyunlar 4: (Derya Gülü; Aşk Duvarı; Zorla İspanyol), 1969; Oyunlar 5: (Gömü; Bakanı Bekliyoruz; Kristof Kolombün Yumurtası), 1973; Oyunlar 6: (Mine; Yürüyen Geceyi Dinle; İş Karar Vermekte), 1977; Yaralı Geyik, 1981.
Deneme
Niçin Aşk, 1971; Senin İçin Ey Demokrasi, 1976; Etiler Mektupları, 1982.
İnceleme
Muzaffer Tayyip Uslu, 1956. Günce Yeşil Bir At Sırtında, 1990.

Reklamlar