Nikos Kazancakis

NIKOS KAZANCAKIS ESERLERİ

  1. Odisseus Doğayla Özdeşleşiyor, Nikos Kazancakis

  2. Tırmanış, Nikos Kazancakis

NIKOS KAZANCAKIS HAYATI

1885-1957
Girit’in Kandiya şehrinde doğan Kazancakis dünyanın birçok ülkelerinde romanlarıyla ün yapmıştır. Oysa Kazancakis’in yazarlık hayatı daha önce yazdığı felsefi denemeleri, gezi yazıları ve şiirleriyle başlamıştır. Yükseköğrenimini Atina Üniversitesi’nde hukuk okuyarak tamamladıktan sonra çeşitli Avrupa ülkelerini dolaşıp felsefe ve edebiyat konularında araştırmalar yapan Kazancakis kitaplarında Bergson’dan Darvvin’e, Marx’a, Budizme, Hıristiyanlığa, Dante’den Homeros’a uzanan çok geniş bir alana duyduğu ilgiyi dile getirmiş, bu yazarların bazılarının eserlerini Yunancaya çevirmiştir. Yunan dilinin geçirdiği bunalıma da kayıtsız kalmayan yazar daha ilk çalışmalarında halk dilinin bir yazı dili olarak gelişmesi ve yerleşmesi için küçümsenmeyecek bir çaba harcamıştır.

Kazancakis Yunanistan’da özellikle kırsal kesimde ve adalarda konuşulan halk dilinin zenginliğini kanıtlamak için giriştiği çalışmayı 1938’de yayımladığı Odisseia adlı destanı ile başarılı bir sonuca ulaştırmış, bu destanın yayını kendi ülkesinde büyük tartışmalara yol açmıştır. 24 bölüm ve 33 333 dizeden oluşan Odisseia Homeros’ un destanının belli bir bölümünden yola çıkarak Kazancakis’in yeni dünyaları, özgürlüğü, tanrıyı ve kendi ruhunu aradığı serüvenleri anlatır. Bu destanın da kahramanı olan Odisseus aynı zamanda bir âşık, bir derviş, bir düşünür olarak karşımıza çıkar ve uzayıp giden yolculuklarında Buda’nın, İsa’nın, Don Kişot’un ve Faustus’un benzerlerine, öğrencilerine rastlar. Bu derlemede Odisseıa’dan verdiğimiz iki kısa örnekten birincisi El Greco’ya Mektupların başında da sözünü ettiği “tırmanma’yla ilgilidir. İkinci örnek ise Kazancakis’in doğaya verdiği önemi destanın kahramanı Odisseus’ un aracılığı ile, onun doğayla özdeşlik kuruşunu anlatarak ortaya koyar. Aleksi Zorba, Kardeş Kavgası, Yeniden Çarmıha Gerilen İsa, Toda Raba ve Ya Hürriyet Ya ö lüm gibi romanları Türkçeye de çevrilen yazar bu kitaplarında hayata büyük bir tutkuyla bağlı, gerçeği araştırmaktan yılmayan ilginç kahramanları ele alır, ö lü münden sonra yayımlanan El Greco’ya Mektuplar adlı otobiyografik romanı Kazancakis’i tanımak için belki de en uygun bir başlangıç sayılabilir.

Reklamlar