Odisseus Elitis

ODISSEUS ELITIS ESERLERİ

  1. Çılgın Nar Ağacı, Odisseus Elitis

  2. Akıntıya Karşı, Odisseus Elitis

  3. Bütün Gün Kırlarda Dolaştık, Odisseus Elitis

  4. Hangi Taşlar, Hangi Kan, Hangi Demir, Odisseus Elitis

  5. Otopsi, Odisseus Elitis

ODISSEUS ELITIS HAYATI

Midilli’den Girit’e göç eden bir ailenin çocuğu olan Odisseus Elitis Kandiya’da doğdu. Yükseköğrenimini Atina Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra 1940’ta Mussolini’nin saldırgan birliklerine karşı Arnavutluk cephesinde teğmen rütbesiyle savaştı. “Arnavutluk Cephesinde öldürülen Teğmene Ağıt” adlı şiiri bu yaşantısından kaynaklanmaktadır. Daha 1935 yılında ilk şiirleri yabancı dillere çevrilen Elitis, Kavafis ve Seferis gibi uluslararası üne kavuşmuş bir şairdir. Elitis’in Yunanistan dışında tanınmasının bir nedeni de Avrupa’daki Gerçeküstücülük akımına katılmış olmasıdır. İlk şiirlerini Yönelimler (1940) adlı kitabında toplayan Elitis Akdeniz ve Ege’nin havasını ve insanını sanatının çıkış noktası yapar, önce Güneş (1943) adlı ikinci kitabıyla içinde yaşadığı dünyanın somut niteliklerini kendisi için esin kaynağı yapmayı sürdürür. Yukarda sözünü ettiğimiz ağıt şiiri ise 1945’te yayımlandığı zaman Elitis’in yeni ve ağırbaşlı bir yaşantı düzeyini şiirleştirdiği görülür. Bu şiirinde gerçeküstücü ve simgeci anlatım özelliklerinin yanı sıra sarsıcı bir insan dramı dile getirilir. On dört yıl süren uzun bir susuştan sonra yayımlanan Aksion Esti adlı uzun şiiri ise evrenin ve insanın yaratılışını Kutsal Kitap’ın bu konuyla ilgili bölümünden yola çıkarak, fakat çağdaş Yunan ülkesi bağlamı içinde anlatır. Bu şiirin Theodorakis tarafından bestelenmiş olması Elitis’in halk arasında da yaygın bir üne kavuşmasını sağlamıştır.

Reklamlar