Sohrab Sepehri

SOHRAB SEPEHRİ ESERLERİ

  1. Suyun ayak sesi, Sohrab Sepehri

  2. Hey, Sohrab Sepehri

SOHRAB SEPEHRİ HAYATI

İran’ın çağdaş şairlerinden ve ressamlarından olan Sohrab Sepehri 6 Ekim 1928’de Kum kentinde dünyaya geldi. Sepehri, ilkokul, ortaokul ve liseyi Kaşan kentinde bitirdi. Ön lisans eğitimini Tahran’da tamamladıktan sonra, 1946 yılında Kaşan Milli Eğitim Müdürlüğü’nde işe alındı. 1948’de bu görevinden istifa etti.

Tahran’a gelerek, Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde okumaya başladı. 1953’te, fakültenin birincilik ödülünü alarak mezun oldu.

1957’de kara yoluyla Paris’e ve Londra’ya yolculuk yaptı ve 1958’de ilk Tahran bienalinde resimleri sergilendi ve aynı yıl dünyanın en büyük bienali olan Venedik bienaline katıldı. 1960’ta İkinci Tahran bienalinde birincilik ödülünü aldı.

Avrupa, Mısır, Pakistan, Japonya ve Hindistan’ı gezen Sohrab’ın hem şiirlerinde ve hem de resimlerinde kendine has bir üslubu vardır. Resimlerinde Japon ressamların etkisi göze çarparken şiirlerinde de budizmin etkisi görülmektedir.

21 Nisan 1980’de Tahran Pars Hastanesi’nde öldü. 22 Nisan’da Meşhed Erdehal kazasında, İmamzade Sultan Ali türbesinde toprağa verildi.

Şiir kitapları: Çimlerin Yanında ya da Aşk Makberesi (1947), Ölümün Rengi (1951), Rüyaların Yaşamı (1953), Güneşin Yıkığı (1961), Hüznün Doğusu (1961), Suyun Ayak Sesi (1965), Yolcu (1966), Yeşil Hacim (1967), Biz Hiç Biz Bakış (1977).

Reklamlar