Kokteyl Parti, Thomas Stearns Eliot

Kokteyl Parti, T.S.Eliot

Bülent Ecevit bu kitap için diyor ki:

Kokteyl partide Eliot iki tür insan yaşamını karşılaştırır.

Kimi insanlar kendi günlük yaşamlarının dar çerçevesiyle yetinirler. Kendilerini aşmayı da başkaları için yaşamayı veya kendilerini harcamayı da düşünmezler. Kişisel mutlulukları önde gelir onlar için. Aslında pek mutlu da olamazlar. Kendi küçük dünyalarının çekişmeleri, kuşkuları, hırsları, kıskançlıkları içinde yaşamlarını birbirlerine zehir ettikleri de olur. Ama yine de o yaşamın çerçevesini aşmayı düşünmezler veya bundan çekinirler.

Kimi insanlarsa başka bir yol seçerler. ‘Nereye varacağını bu yolun – Oraya varıncaya kadar pek bilemezler.

‘Korkulu bir yolculuktur’ bu…

O yolda kendilerini ve çevrelerini aşarlar. Kişisel rahatlıklarından ve mutluluklarından çok şey yitirseler de, çok acı çekseler de, yücelirler ve yüceltilirler.

‘Kimisi döner gene, bedence döner.
Hiç biri yok olmaz. Çoğu kez de
Çok iş görürler dünyada.’

Oyundaki kişilerden Celia bu yolu seçer ve bu yol ölüme götürür onu. Ama kendi seçtiği yoldur ölüme götüren.

‘Bu da mutlu bir ölüm değilse hangi ölüm mutludur?’

Kimi insanların seçtiği yolun sonu ise ‘bir kokteyl parti’dir Fakat sonu ‘bir kokteyl parti’ olan yolu, kolay görünen yolu seçenlerin de, çileli yolu seçenlerden öğrenecekleri şeyler vardır. Eğer öğrenmeleri gerekeni öğrenebilecek olgunluğa ulaşabilirlerse, onlar da; hiç değilse, kendi yaşamlarıyla daha iyi bağdaşabilirler.

Reklamlar