Yahya Kemal Beyatlı

YAHYA KEMAL BEYATLI ESERLERİ

  1. Rindlerin Ölümü, Yahya Kemal Beyatlı

  2. Rindlerin Akşamı, Yahya Kemal Beyatlı

  3. Rindlerin Hayatı, Yahya Kemal Beyatlı

  4. Düşünce, Yahya Kemal Beyatlı

YAHYA KEMAL BEYATLI HAYATI

Üsküp’te doğdu. Asıl adı, Mehmet Agâh’tır. İlköğrenimini Üsküp’te, ortaöğrenimini Selanik Lisesi’nde başlayıp İstanbul Vefa Lisesi’nde tamamladı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okumak üzere Fransa’ya gitti. Paris’te dokuz yıl kaldıktan sonra, İstanbul’a döndü. Yayımlanan şiirleriyle geniş bir ün kazandığı bu yıllarda, üniversitede uygarlık tarihi, Batı edebiyatı tarihi, Türk edebiyatı tarihi okuttu. Bir yandan da gündelik gazete ve dergilere Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen yazılar yazdı. Lozan Konferansı’na giden Türk kurulunda danışman olarak bulundu. Büyük Millet Meclisi’ne Urfa’dan milletvekili seçildi. Türkiye-Suriye Sınır Tahdidi Heyeti’ne murahhas olarak atandı. Varşova, Madrid orta elçilikleri, Lizbon elçiliği görevlerinde bulundu. Yozgat, Tekirdağ, İstanbul milletvekilliklerinden sonra; Pakistan’a büyükelçi oldu. Bu görevinden emekli oldu. İstanbul’da vefat etti.

Malûmat ve İrtika dergilerinde “Mehmet Agâh” adıyla yayımladığı ilk şiirlerinde, Servet-i Fünûn etkisi altındaydı. Paris’te okuduğu yıllarda, derslerini izlediği Fransız tarihçisi Albert Sorel’in “Dünyada henüz keşfedilmemiş iki şey vardır: Coğrafyada kutup ve tarihte Türklük.” sözü onu etkiledi. J. Moreas, Baudelaire ve Verlaine gibi çağdaş Fransız sembolistlerinin öz şiir anlayışını benimsedi. Bir ara şiirin ilk kaynaklarına gitmek amacıyla, neo-helenist bir denemeye giriştiyse de çok geçmeden ulusal tarihe döndü. Kendini Türk uygarlık tarihini incelemeye verdi. Tanzimat, Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âti şiirinin bizim zevkimize uygun düşmediği inancıyla, Batı kopyacılığından öz benliğimize dönmeyi düşündü.

Şiirlerinin yanı sıra makale, gezi, anı, deneme, fıkra, mektup, öykü, monografi türlerinde yazılar yazıp çeviriler yaptı. Yeni Mecmua, Nedim, Şair, Dergâh, İnsan, İstanbul, Salon, Türk Yurdu, Büyük Mecmua, Akademi, Aile, Yeni Hayat gibi dergilerde; Tevhid-i Efkâr, Tasvir-i Efkâr, Akşam, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde yazdı.

Şiir ve düz yazılarını, sağlığında kitap hâline getirmedi. Eserleri, ölümünden sonra Yahya Kemal’i Sevenler Cemiyeti, Yahya Kemal Enstitüsü ve Müzesi tarafından yayımlandı.

Başlıca eserleri:
Şiir: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyla, Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş, Bitmemiş Şiirler Düz yazı: Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi Hikâyeler, Siyasi ve Edebi Portreler, Edebiyata Dair, Çocukluğum Gençliğim ve Edebi Hatıralarım, Tarih Müsahâbeleri, Mektuplar ve Makaleler

Reklamlar