Ziya Osman Saba

ZİYA OSMAN SABA ESERLERİ

  1. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, Ziya Osman Saba

ZİYA OSMAN SABA HAYATI

İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Bir bankada çalıştı. Millî Eğitim Basımevi Düzeltme Bürosu şefliği yaptı. İstanbul’da vefat etti. İlk şiirleri, Servet-i Fünûn dergisinde yayımlandı. “Yedi Meşale” topluluğuna katıldı. Genellikle hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerde, Batı nazım biçimlerini kullandı. Çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev-aile sevgisi, yoksullara acıma, Tanrı sevgisi, küçük mutluluklarla yetinme gibi temaları işledi. Açık, duru şiirler yazdı.

Başlıca eserleri:
Şiir: Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak, Bir Yer Düşünüyorum, Çocukluğum, İstanbul, Deniz Kıyısındaki Kulübe
Öykü: Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, Değişen İstanbul

Reklamlar